Cách viết Mở bài

Cách 1: Giới thiệu tác giả - nhấn mạnh những đặc điểm nổi bật trong sáng tác - dẫn vào bài thơ
Cách 2: Giới thiệu đề tài cảm hứng, liệt kê một số tác giả, tác phẩm tiêu biểu - nhấn mạnh vị trí bài thơ cần phân tích
Cách 3: Trích dẫn nhận định, hoặc 1 câu thơ có liên quan trực tiếp đến chủ đề bài thơ - giới thiệu tác phẩm cần phân tích..

Cách lập ý cho Thân bài

Bước 1: Chia tách ý cho bài thơ để tìm ý lớn
_ Chia ngang theo mạch cảm xúc
_ Chia dọc thei hình tượng thơ
Bước 2: Chia tách ý lớn thành hệ thống ý nhỏ
Bước 3: Tìm chọn các yếu tố để phân tích
_ Từ ngữ: từ láy, những từ độc đáo,các biện pháp tu từ...
_ Cấu trúc câu: câu hỏi tu từ, đảo ngữ, lặp cú pháp....
_ Hình ảnh: Ẩn dụ, tượng trưng...
_ Nét tâm trạng
_ Giọng điệu
Bước 4: Đóng ý bằng các tiểu kết
Chuyển ý, liệt kê hệ thống ý trong bài văn

Cách viết Kết bài

_ Khái quát giá trị nội dung: nhà thơ muốn nói với người đọc điều j`?
_ Khái quát đặc sắc nghệ thuật..

Muốn viết một bài văn tốt phải viết được dàn ý


Nguồn: http://diendankienthuc.net.