1. Theo bạn những giải pháp nào sẽ góp phần hoàn thiện, nhân cách con người trong xã hội hiện nay?
2. Khi lập 1 dự án về giao thông thì theo bạn phải vận dụng quan điểm triết học nào? giải thích cách vận dụng? tại sao?
chiều nay mình thi rùi nên mong các bạn chỉ dùm nghen. mình cám ơn nhìu.
Nguồn: http://diendankienthuc.net.