cho mình hỏi làm thế nào để có thể viết được đồng phân của các hợp chất hữu cơ, và cách tính số lượng đồng phân ( đối với cả đồng phân lập thể)
Nguồn: http://diendankienthuc.net.