kết quả từ 1 tới 1 trên 1

Ðề tài: Bài giảng hóa học lớp 11 NÂNG CAO

 1. #1

  Post Bài giảng hóa học lớp 11 NÂNG CAO

  BÀI GIẢNG HÓA 11 (NÂNG CAO)
  Chương 1: Sự điện li
  Bài 1: Sự điện li
  Bài 2: Phân loại các chất điện li
  Bài 3: Axit, bazơ, muối(tiết 1)
  Bài 3: Axit, bazơ, muối (tiết 2)
  Bài 4: Sự điện li của nước. pH. Chất chỉ thị axit-bazơ
  Bài 6: Phản ứng trao đổi ion trong dung dịch các chất điện li
  Chương 2: Nhóm Nitơ
  Bài 7: Khái quát về nhóm nitơ
  Bài 7: Nitơ
  Bài 8: Amoniac và muối amoni
  Bài 9:Axit nitric và muối nitrat http://diendankienthuc.net/diendan/h...phot-phat.html
  Bài 10: Photpho http://diendankienthuc.net/diendan/h...-phot-pho.html
  Bài 11: Axit photphoric và muối photphat http://diendankienthuc.net/diendan/h...-photphat.html
  Bài 12: Phân bón hóa học http://diendankienthuc.net/diendan/h...n-hoa-hoc.html
  Chương 3: Nhóm Cacbon
  Bài 15: Khái quát về nhóm cacbon http://diendankienthuc.net/diendan/h...15-cacbon.html
  Bài 15: Cacbon http://diendankienthuc.net/diendan/h...15-cacbon.html
  Bài 16: Hợp chất của cacbon http://diendankienthuc.net/diendan/h...ua-cacbon.html
  Bài 17: Silic và hợp chất của Silic http://diendankienthuc.net/diendan/h...cua-silic.html
  Bài 18: Công nghiệp silicat http://diendankienthuc.net/diendan/h...p-silicat.html
  Chương 4: Đại cương về hóa học hữu cơ
  Bài 20 : Mở đầu về hóa học hữu cơ. http://diendankienthuc.net/diendan/h...oc-huu-co.html
  Bài 21 : Công thức phân tử hợp chất hữu cơ http://diendankienthuc.net/diendan/h...at-huu-co.html
  Bài 22 : Cấu trúc phân tử hợp chất hữu cơ http://diendankienthuc.net/diendan/h...at-huu-co.html
  Bài 23 : Phản ứng hữu cơ http://diendankienthuc.net/diendan/h...ng-huu-co.html
  Bài 25 : Ankan
  + http://diendankienthuc.net/diendan/h...an-phan-i.html
  +http://diendankienthuc.net/diendan/h...danh-phap.html
  +http://diendankienthuc.net/diendan/h...-ung-dung.html
  Bài 26 : Xiclo ankan http://diendankienthuc.net/diendan/h...icloankan.html
  Chương 6 : Hidrocacbon không no.
  Bài 29 : An ken
  +http://diendankienthuc.net/diendan/h...en-phan-i.html
  +http://diendankienthuc.net/diendan/h...-ung-dung.html
  Bài 30 Ankadien http://diendankienthuc.net/diendan/h...ankandien.html
  Bài Mở rộng TECPEN http://diendankienthuc.net/diendan/h...ng-tecpen.html
  Bài 32 Ankin http://diendankienthuc.net/diendan/h...-32-ankin.html
  Bài 35 Benzen , đồng đẳng và một số HRCB thơm khác.
  +http://diendankienthuc.net/diendan/h...thom-khac.html
  +http://diendankienthuc.net/diendan/h...m-khac-tt.html
  Bài 37 Nguồn gốc Hidrocacbon thiên nhiên
  +http://diendankienthuc.net/diendan/h...en-phan-i.html
  +http://diendankienthuc.net/diendan/h...n-phan-ii.html
  Chương 8 : Dẫn xuất halogen , ancol - phenol.
  Bài 39 : Dẫn xuất halogen của Hidrocacbon.http://diendankienthuc.net/diendan/h...-cua-hrcb.html
  Bài 40 : Ancol
  +http://diendankienthuc.net/diendan/h...ol-phan-i.html
  +http://diendankienthuc.net/diendan/h...l-phan-ii.html
  Ưng dụng của ancol.http://diendankienthuc.net/diendan/h...cua-ancol.html
  Bài 41 : Phenol http://diendankienthuc.net/diendan/h...ol-phan-i.html
  Bài 43 : Thực hành tính chất hóa học của ancol , phenol http://diendankienthuc.net/diendan/h...va-phenol.html
  Bài 44 : Andehit - xeton
  +http://diendankienthuc.net/diendan/h...on-phan-i.html
  +http://diendankienthuc.net/diendan/h...n-phan-ii.html
  + http://diendankienthuc.net/diendan/h...-ung-dung.html  ong noi loc's Avatar

  ong noi loc

   08:58, 1st Mar 2013 #16339 

  Đã chỉnh sủa bổ sung !


  Nguồn: http://diendankienthuc.net.
  thay đổi nội dung bởi: ong noi loc, 01-03-13 lúc 08:57 AM

Bookmarks

Quuyền Hạn Của Bạn

 • You may not post new threads
 • You may not post replies
 • You may not post attachments
 • You may not edit your posts
 •