kết quả từ 1 tới 2 trên 2

Ðề tài: Đề kiểm tra học kì I sinh 12

 1. #1
  Join Date
  Dec 2010
  Đến từ
  Nha Trang
  Bài gởi
  52
  Blog Entries
  1

  Học tập suôt đời! Đề kiểm tra học kì I sinh 12

  Đề kiểm tra học kì I sinh 12
  Nguồn: http://diendankienthuc.net.
  Chung tay xây dựng DĐKT ! :79:

 2. #2
  Join Date
  Feb 2009
  Đến từ
  Q.9, TPHCM
  Bài gởi
  10,022
  Blog Entries
  66

  Học tập suôt đời!

  SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO T.T. HUẾ
  TRƯỜNG THPT ĐẶNG HUY TRỨ
  
  ĐỀ CHÍNH THỨC
  ĐỀ KIỂM TRA 1 TIẾT HỌC KÌ II NĂM HỌC 2012-2013
  Môn: SINH HỌC 12 NC
  Thời gian: 45 phút (Không tính thời gian phát đề)
  
  Hãy chọn đáp án đúng nhất rồi tô đen vào PHIẾU BÀI LÀM
  ------------------------------------------------
  Câu 1: Lừa lai với ngựa sinh ra con la không có khả năng sinh sản. Hiện tượng này biểu hiện cho:
  A. cách li mùa vụ. B. cách li tập tính.
  C. cách li trước hợp tử. D. cách li sau hợp tử.
  Câu 2: Khi nói về sự phát sinh loài người, điều nào sau đây không đúng?
  A. Chọn lọc tự nhiên đóng vai trò quan trọng trong giai đoạn tiến hóa từ vượn người thành người.
  B. Có sự tiến hóa văn hóa trong xã hội loài người.
  C. Vượn người ngày nay là tổ tiên trực tiếp của loài người.
  D. Loài người xuất hiện vào đầu kỉ đệ tứ ở đại tân sinh.
  Câu 3: Theo Đácuyn, cơ chế tiến hoá là sự tích luỹ các
  A. đặc tính thu được trong đời sống cá thể dưới tác dụng của ngoại cảnh hay tập quán hoạt động.
  B. đặc tính thu được trong đời sống cá thể dưới tác dụng của ngoại cảnh.
  C. đặc tính thu được trong đời sống cá thể dưới tác dụng của chọn lọc tự nhiên.
  D. biến dị có lợi, đào thải các biến dị có hại dưới tác dụng của chọn lọc tự nhiên.
  Câu 4: Hình thành loài bằng lai xa và đa bội hoá thường xảy ra đối với
  A. động vật B. động vật bậc thấp C. thực vật D. động vật bậc cao
  Câu 5: Đacuyn quan niệm biến dị cá thể là:
  A. những đột biến phát sinh do ảnh hưởng của ngoại cảnh.
  B. những biến đổi trên cơ thể sinh vật dưới tác động của ngoại cảnh và tập quán hoạt động.
  C. những biến đổi trên cơ thể sinh vật dưới tác động của ngoại cảnh và tập quán hoạt động nhưng di truyền được.
  D. sự phát sinh những sai khác giữa các cá thể trong loài qua quá trình sinh sản.
  Câu 6: Cho các thông tin sau:
  Trong tế bào chất của một số vi khuẩn không có plasmit.
  Vi khuẩn sinh sản rất nhanh, thời gian thế hệ ngắn.
  ở vùng nhân của vi khuẩn chỉ có một phân tử ADN mạch kép, có dạng vòng nên hầu hết các đột
  biến đều biểu hiện ngay ở kiểu hình.
  (4) Vi khuẩn có thể sống kí sinh, hoại sinh hoặc tự dưỡng.
  Những thông tin được dùng làm căn cứ để giải thích sự thay đổi tần số alen trong quần thể vi khuẩn nhanh hơn so với sự thay đổi tần số alen trong quần thể sinh vật nhân thực lưỡng bội là:
  A. (3), (4). B. (1), (4). C. (2), (3). D. (2), (4).
  Câu 7: Trong tiến hoá các cơ quan tương đồng có ý nghĩa phản ánh:
  A. sự tiến hoá phân li. B. sự tiến hoá song hành.
  C. phản ánh nguồn gốc chung. D. sự tiến hoá đồng quy.
  Câu 8: Dạng vượn người nào sau đây có quan hệ họ hàng gần gũi với người nhất?
  A. gôrilia B. tinh tinh C. vượn D. đười ươi
  Câu 9: Khi nói về vai trò của cách li địa lí trong quá trình hình thành loài mới, phát biểu nào sau đây không đúng?
  A. Cách li địa lí trực tiếp làm biến đổi tần số alen và thành phần kiểu gen của quần thể theo một hướng xác định.
  B. Cách li địa lí ngăn cản các cá thể của các quần thể cùng loài gặp gỡ và giao phối với nhau. C. Cách li địa lí duy trì sự khác biệt về tần số alen và thành phần kiểu gen giữa các quần thể được tạo ra bởi các nhân tố tiến hóa.
  D. Cách li địa lí có thể dẫn đến hình thành loài mới qua nhiều giai đoạn trung gian chuyển tiếp
  Câu 10: Tồn tại chủ yếu trong học thuyết Đacuyn là chưa:
  A. đi sâu vào các con đường hình thành loài mới.
  B. giải thích thành công cơ chế hình thành các đặc Nguồn: http://diendankienthuc.net.

Bookmarks

Quuyền Hạn Của Bạn

 • You may not post new threads
 • You may not post replies
 • You may not post attachments
 • You may not edit your posts
 •