Bài 17:SỬ DỤNG VÀ BẢO VỆ TÀI NGUYÊN THIÊN NHIÊN

1. Sử dụng và bảo vệ tài nguyên thiên nhiên:
a. Tài nguyên sinh vật:
* Tài nguyên rừng
- TN rừng đang bị suy thoái nghiêm trọng:
+ Diện tích rừng đang tăng dần nhưng chất lượng rừng không ngừng bị giảm sút.
- Nguyên nhân: Chiến tranh, du canh du cư, phá rừng lấy đất sản xuất nông nghiệp, khai thác gỗ và lâm sản quá mức.
- Hậu quả: Lũ lụt, hạn hán, xói mòn đất, mất nơi cư trú của động thực vật...
- Biện pháp:
+ Có biện pháp hợp lí đối với mỗi loại rừng, như rừng kinh doanh sản xuất, rừng phòng hộ, rừng đặc dụng.
+ Tăng cường sự quản lí của nhà nước và nâng cao ý thức trách nhiệm của người dân.

* Đa dạng sinh học:
- Suy giảm đa dạng sinh học:
+ Số lượng thành phần loài, các kiểu hệ sinh thái và nguồn gen quý hiếm lớn.
+ Tính đa dạng của các kiểu hệ sinh thái đang nghèo đi.
+ Nguyên nhân: rừng bị thu hẹp, con người săn bắt quá mức.
- Biện pháp bảo vệ sự đa dạng sinh học:
+ Xây dựng hệ thống vườn rừng quốc gia.
+ Xuất bản sách đỏ.
+ Quy định khai thác.
b. Sử dụng và bảo vệ tài nguyên đất:
* Hiện trạng sử dụng tài nguyên đất:
- Diện tích đất hoang đồi trọc đã giảm nhưng diện tích đất bị suy thoái vẫn còn rất lớn.
- Xu hướng thu hẹp diện tích đất nông nghiệp gia tăng.
*. Các biện pháp bảo vệ tài nguyên đất:
- Tình trạng sử dụng tài nguyên đất:
- Các biện pháp phù hợp với mỗi vùng sinh thái.
c/. Sử dụng và bảo vệ các tài nguyên khác:
Tên :  clip_image001.jpg
Xem : 268
Kích cở :  38.8 KB


2. Bảo vệ môi trường:
- Tình trạng mất cân bằng sinh thái môi trường:
+ Sự gia tăng thiên tai như lũ lụt, hạn hán, sự biến đổi thất thường về khí hậu, thời tiết.
+ Nguyên nhân: do mất rừng nên cân bằng sinh thái môi trường bị phá vở
- Tình trạng ô nhiễm môi trường:
+ Tình trạng ô nhiễm nguồn nước
+ Tình trạng ô nhiễm không khí
+ Tình trạng ô nhiễm đất
*Thành thị do chất thải từ các khu công nghiệp, do thị hóa quá mức dẫn đến rác thải sinh hoạt; nông thôn do rác thải sinh hoạt, một số hạot động tiểu thủ công nghiệp công nghệ thấp..
*Bao gồm việc sử dụng tài nguyờn hợp lớ, lõu bền và đảm bảo chất lượng mụi trường sống cho con người.

--Sưu Tầm--
Nguồn: http://diendankienthuc.net.